งานสถาปนิก'61

งานสถาปนิก'61

วันที่ 1-6 พฤษภาคม.2561

งานสถาปนิก'62

งานสถาปนิก'62

วันที่ 30-5 พฤษภาคม.2562

โรงงานผลิตวัสดุอุดรอยต่อชนิดพอลิยูริเทน

โรงงานผลิตวัสดุอุดรอยต่อชนิดพอลิยูริเทน

กำหนดเปิดดำเนินการ ส.ค. 2564