ดูหน้า

การสั่งซื้อสินค้า

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อแชร์แชร์ไปที่ Facebook

หมายเหตุ : กรุณาแฟกซ์ ใบโอนเงินมาที่ แผนกบัญชีและการเงิน
FAX No. 035-473879
หรืออีเมล์มาที่ accounting@ferroproduct.co.th

“บริษัท” งดรับ “เงินสด” ทุกกรณี และ “พนักงานขาย” ของ “บริษัท”

จะไม่มีอำนาจหน้าที่ในการรับเงินชำระค่าสินค้าทุกกรณี หากลูกค้าชำระเงิน

ผ่านพนักงานขายจะถือว่า “บริษัท”  ยังไม่ได้รับเงินค่าสินค้าแต่อย่างใด

หากพบพนักงานขายขอรับเงินค่าสินค้ากรุณาแจ้ง ( ผู้จัดการแผนกบัญชี

และการเงิน 082-485-1771 หรืออีเมล์ accounting@ferroproduct.co.th )

 เงื่อนไขการขายแชร์แชร์ไปที่ Facebook  ใบแจ้งราคาสินค้าแชร์แชร์ไปที่ Facebook 

ธนาคารไทยพาณิชย์


07 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 15161 ครั้ง