ดูหน้า

เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 บนพื้นที่ 10 ไร่ของ จ.สุพรรณบุรี ด้วยงบลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนงบวิจัยพัฒนาจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ-สวทช/NSTDA เพียบพร้อมด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automatic Batching) ตลอดจนการจัดการระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (Qualty Management System) ด้วยความมุ่งมั่น ในการเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตเทคนิคัลมอร์ตาร์ (Technical Mortar) และเคมีภัณฑ์งานก่อสร้าง (Construction Chemicals) ที่เน้นมาตรฐานการผลิตสูง โดยทุกผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับของวิศวกรโยธา เช่น ASTM และ EN STANDARD อย่างแท้จริง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าคุณภาพสูง ตามการพัฒนามาตรฐานการก่อสร้างของประเทศไทย ซึ่งมีความก้าวหน้ามากขึ้นในปัจจุบันตลอดจน เพื่อรองรับการขยายตัวด้านงานก่อสร้างของประชาคมอาเซียน (AEC) โดยบริษัทฯ ได้เริ่มกระจายสินค้าไปยัง ลาว, กัมพูชา, เมียนมาร์ ตั้งแต่ต้นปี 2557

 

   ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้มีกิจกรรมในการร่วมเป็นคณะทำงานของการพัฒนามาตรฐานของวัสดุก่อสร้างด้วยการมีส่วนร่วมในการกำหนด ร่างมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย (มอก./TIS STANDARD) สำหรับวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนเหลวไม่หดตัว (Non-Shrink Grout), น้ำยาประสานคอนกรีต (Latex bonding agent) และวัสดุอุดรอยต่อชนิดโพลียูรีเทน (Polyurethane Sealant)

   เรามีพันธมิตรธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตเคมีวัตถุดิบต้นน้ำในการผลิตเทคนิคอลมอร์ตาร์ในระดับสากล ซึ่งมีศูนย์การพัฒนาสินค้าอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และสิงคโปร์ การทำงานร่วมกัน อย่างใกล้ชิดทำให้สามารถพัฒนาและคัดสรรสูตรการผลิตที่ดีเยี่ยมทั้งในด้านคุณภาพและราคา ตลอดจนการใช้งานระยะยาว


   การมีสูตรการผลิตที่ดีเยี่ยม ยังไม่พอเพียงสำหรับการผลิตสินค้าคุณภาพดีสม่ำเสมอได้ เนื่องจากมีผงเคมีที่สำคัญซึ่งผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากถึง 0.001% ของสูตรการผลิตจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องผสมที่มีเทคโนโลยีสูงในการผสมเราจึงออกแบบไลน์ผลิตที่คัดแยกเครื่องผสมแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องผสมสำหรับมอร์ตาร์ที่มีการไหล,มอร์ตาร์ความหนืดสูง,และมอร์ตาร์ไร้ทราย เป็นต้น

 

   ความผิดพลาดในการผลิตของโรงงานทั่วไปมักเกิดขึ้นจากการเข้าไปเกี่ยวข้องของคนจำนวนมากเกินจำเป็น(Human Error) ในกระบวนการผลิตของเฟอร์โรจึงควบคุมการผลิตทั้งกระบวนการด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully Automatic Control-Scada) โดยเฉพาะกระบวนการผสมเคมี (Auto Dosing) ซึ่งจะพบเฉพาะในโรงงานที่มีมาตรฐานสูงเท่านั้น

   ขั้นตอนสำคัญก่อนการส่งมอบสินค้าสู่ลูกค้า จะถูกกลั่นกรองและตรวจสอบด้วยระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 (Quality Management) แม้ว่าระบบการจัดการดังกล่าวจะมีผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น แต่เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ (Consistency) ซึ่งเป็นจุดแตกต่างระหว่างสินค้าที่ยังไม่มีการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบ ลำดับการนำวัตถุดิบไปใช้ในการผลิต การตรวจสอบตราชั่งไฟฟ้าซึ่งมีจำนวนมากกว่า 200 ตราชั่ง (Load cell) การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก่อนอนุมัติเข้าเก็บในคลังสินค้า และการเก็บตัวอย่างเพื่อสอบกลับผลิตภัณฑ์เมื่อเกิดข้อร้องเรียนของลูกค้า
   นอกเหนือจากการผลิตสินค้าดีมีคุณภาพแล้ว ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยังเป็นภารกิจที่เราตระหนักและพัฒนาอยู่เสมอ จึงได้รับการสนับสนุนงบการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อก้าวเข้าสู่ ISO 14000 ต่อไป

  สินค้าบริษัทฯ เป็นสินค้าเทคนิคจึงอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะช่างที่ได้รับการอบรมและรับรองโดยบริษัทฯ แล้วเท่านั้น (Certified Applicator) ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อขอรับการฝึกอบรมได้หากสั่งซื้อเกินกว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ในสินค้าชนิดเดียว ในการสั่งซื้อครั้งเดียวทั้งนี้ การฝึกอบรมและรับรองจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
   1) พื้นฐาน ฝึกอบรม 4 ชม.
   2) ปฏิบัติงานได้ ฝึกอบรม 20 ชม.
   3) มืออาชีพ ฝึกอบรม 60 ชม.
   อย่างไรก็ตาม การรับรองผู้ติดตั้ง มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายของผลงานจากการใช้งานผิดพลาดเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างอิงทางกฎหมายที่สืบเนื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งทางตรงละทางอ้อม

 

 โครงการอ้างอิง

หากลูกค้าต้องการรายชื่อโครงการอ้างอิง

กรุณาติดต่อฝ่ายขายตาม อีเมล์ ข้างล่างนี้

 


06 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 23716 ครั้ง