ปูนซ่อมผิวถนน
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 5 ซ่อมโครงสร้าง
มอร์ตาร์เซ็ทตัวเร็วซ่อมผิวถนนสึกกร่อน 5-10 มม.

28 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 4596 ผู้ชม

เฟอร์โรแพ็ทช์ 550 มอร์ตาร์เซ็ทตัวเร็วซ่อมผิวถนนสึกกร่อน มีแรงยึดเกาะและค่ารับน้ำหนักสูงเหนียวนุ่ม ไม่ไหลตัวฉาบตกแต่งได้ทั้งแนวดิ่งและแนวราบเหมาะ สำหรับงานซ่อมพื้นถนน พื้นโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่ Facebook ข้อมูลความปลอดภัยแชร์แชร์ไปที่Facebook