กันซึม ปูนกันซึม กันซึมสระว่ายน้ำ
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 4 วัสดุกันซึม
ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่น 2 องค์ประกอบ

29 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 11593 ผู้ชม

เฟอร์โรเฟล็กซ์ 411 มอร์ตาร์ชนิดยืดหยุ่น 2 องค์ประกอบ ใช้ทาหรือฉาบเคลือบรูพรุนคอนกรีต เพื่อป้องกันการรั่วซึมสำหรับ สระว่ายน้ำ ห้องใต้ดินและภายในไซโลเก็บพืชผล ห้องน้ำ อุโมงค์และถังเก็บน้ำ โดยไม่เป็นพิษต่อน้ำดื่ม

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่ Facebook ข้อมูลความปลอดภัยแชร์แชร์ไปที่Facebook