นํ้ายาบ่ม นํ้ายาบ่มคอนกรีต Curing Compound
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 1 น้ำยาผสมคอนกรีต
นํ้ายาบ่มคอนกรีต ชนิดโซเดียมซิลิเกรด

23 กันยายน 2563

ผู้ชม 6680 ผู้ชม

เฟอร์โรเคียว 113  สารเหลวบ่มคอนกรีต ประเภทโซเดียมซิลิเกตออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการบ่มผิวมอร์ตาร์ที่มีการเซ็ทตัวด้วยความเร็วสูง โดยทำปฎิกิริยาเคมีกับส่วนประกอบของแคลเซียม ไฮดร็อกไซด์ ในปูนซีเมนต์เหมาะสำหรับสเปรย์บนผิว
มอร์ตาร์เซ็ทตัวเร็วซ่อมแซมพื้นคอนกรีตถนนภายนอกอาคาร เฟอร์โรเคียว 113 บี ช่วยชะลอการสูญเสียน้ำของมอร์ตาร์ให้เป็นไปอย่างช้าๆ ลดการแตกร้าวของผิวคอนกรีตและรักษาค่ารับน้ำหนักตามสัดส่วนของน้ำที่ใช้ผสมในมอร์ตาร์เซ็ทตัวเร็ว ในงาน ถนน,ลานจอดรถภายนอกอาคาร

 

 

ข้อมูลสินค้าแชร์แชร์ไปที่ Facebook ข้อมูลความปลอดภัยแชร์แชร์ไปที่Facebook