นํ้ายาบ่ม นํ้ายาบ่มคอนกรีต Curing Compound
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 1 น้ำยาผสมคอนกรีต
นํ้ายาบ่มคอนกรีต ชนิดโซเดียมซิลิเกรดสีแดง

29 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 5959 ผู้ชม

เฟอร์โรเคียว 113 สารเหลวบ่มคอนกรีต ชนิดโซเดียมซิลิเกตทำปฎิกิริยาเคมีกับส่วนประกอบของแคลเซียม ไฮดร็อกไซด์ ในปูนซีเมนต์เหมาะสำหรับสเปรย์บนผิวคอนกรีตที่เทใหม่มีประสิทธิภาพปานกลางในการชะลอการสูญเสียน้ำของคอนกรีตให้เป็นไปอย่างช้าๆ ลดการแตกร้าวของผิวคอนกรีตและรักษาค่ารับน้ำหนักตามสัดส่วนของน้ำที่ใช้ผสมในคอนกรีต ในงาน ถนน, ลานจอดรถภายนอกอาคาร

ข้อมูลสินค้าแชร์แชร์ไปที่ Facebook ข้อมูลความปลอดภัยแชร์แชร์ไปที่Facebook