นํ้ายาบ่ม นํ้ายาบ่มคอนกรีต Curing Compound
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 1 น้ำยาผสมคอนกรีต
นํ้ายาบ่มคอนกรีต ชนิดพาราฟินแว็กซ์

13 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ชม 2240 ผู้ชม

เฟอร์โรเคียว 114 สารเหลวบ่มคอนกรีตสีขาวสร้างฟิล์มใสเมื่อแห้ง ใช้สเปรย์บนผิวคอนกรีตที่เทใหม่เพื่อชะลอการสูญเสียน้ำของคอนกรีตให้เป็นไปอย่างช้าๆ ลดการแตกร้าวของผิวคอนกรีตและรักษาค่ารับน้ำหนักตามสัดส่วนของน้ำที่ใช้ผสมในคอนกรีต มีคุณภาพสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับสารเหลวบ่มชนิดโซเดียมซิลิเกต ใช้เฉพาะภายนอกอาคารเท่านั้น

ข้อมูลสินค้าแชร์แชร์ไปที่ Facebook