ปูนฉาบยิปซั่ม
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 5 ซ่อมโครงสร้าง
ปูนฉาบยิปซั่ม

28 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 586 ผู้ชม

เฟอร์โรเซ็ม 506 ยิปซั่มเอนกประสงค์ ผสมโพลิเมอร์แรงยึดเกาะสูง ขัดแต่งง่ายด้วยกระดาษทรายใช้ในงานโป๊วปิดรอยต่อแผ่นยิปซั่มและไฟเบอร์ซีเมนต์งานฉาบปิดหัวสกรูตลอดจนงานซ่อมแซมผิวผนังปูนฉาบภายในที่หยาบเห็นเม็ดทรายก่อนทาสี

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่ Facebook ข้อมูลความปลอดภัยแชร์แชร์ไปที่Facebook