กาวยาแนว ปูนยาแนว
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 5 ซ่อมโครงสร้าง
ยาแนวชนิดทั่วไปสำหรับร่องยาแนวขนาด 2-10 มม.

29 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 9507 ผู้ชม

เฟอร์โรเซ็ม 525 ผลิตภัณฑ์ยาแนวชนิดทั่วไป ผลิตจากซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซิลิก้าพาวเดอร์และเคมีภัณฑ์พิเศษเพิ่มคุณภาพยาแนวไม่ให้หลุดร่อน หรือแตกร้าว เฟอร์โรเซ็ม 525 เหมาะสำหรับยาแนวพื้นและผนังในพื้นที่แห้งทั่วไปภายในอาคารสำหรับร่องกระเบื้อง 2-10 มม.

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่ Facebook