แผ่นกันเสียง
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 11 แผ่นกันเสียง
แผ่นกันเสียงสำเร็จรูป ชนิดพลาสเตอร์บอร์ดยึดด้วยไฟเบอร์กลาส ความหนา 29.5 มม.

29 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 1504 ผู้ชม

ท็อปไซเรน บิเท็กซ์ เป็นแผ่นกันเสียงผนัง -24 dB ชนิดพลาสเตอร์บอร์ดยึดด้วยไฟเบอร์กลาส

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่Facebook