ปูนสกิมตกแต่งผิว สกิมสี
ปูนสกิมโค้ทเท็กเจอร์ลายเปลือกไม้ หนา 2-3 มม. เฟอร์โรสกิม โรลเลอร์ No.611

22 กุมภาพันธ์ 2017

ผู้ชม 804 ผู้ชม

เฟอร์โรสกิม โรลเลอร์ No.611 ปูนสกิมโค้ทเท็กเจอร์ลายเปลือกไม้ หนา 2-3 มม.

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่Facebook