น้ำยาเคลือบด้านสูตรน้ำ
นํ้ายากันซึมเคลือบอิฐชนิดไม่ก่อฟิล์มสูตรนํ้า เฟอร์โรเซิร์ฟ 613

22 กุมภาพันธ์ 2017

ผู้ชม 1267 ผู้ชม

เฟอร์โรเซิร์ฟ 613 น้ำยากันซึมชนิดไม่ก่อฟิล์มมีประสิทธิภาพแทรกซึมลงในรูพรุนของผิวคอนกรีต หรืออิฐ เพื่อป้องกันคราบเชื้อราบริเวณผนัง เฟอร์โรเซิร์ฟ 613 ผลิตจากสารไซล็อกเซน ซึ่งสามารถละลายได้ดีในน้ำและมีประสิทธิภาพป้องกันน้ำซึมบริเวณผนังได้อย่างดีเยี่ยม

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่ Facebook