กาวยาแนว ปูนยาแนว
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 5 ซ่อมโครงสร้าง
ยาแนวสำหรับสระว่ายน้ำทนคลอรีน และแรงดันสำหรับร่องกว้าง 2-10 มม.

16 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 2881 ผู้ชม

เฟอร์โรเซ็ม 527 ยาแนวสำหรับสระว่ายน้ำทนคลอรีน และแรงดันสำหรับร่องกว้าง 2-10 มม.

*ควรใช้ร่วมกับกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ เฟอร์โรเซ็ม 535

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่ Facebook