ปูนกาว กาวซีเมนต์
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 5 ซ่อมโครงสร้าง
กาวซีเมนต์ติดกระเบื้องชนิดทั่วไป

29 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 15585 ผู้ชม

เฟอร์โรเซ็ม 523 กาวซีเมนต์ติดกระเบื้องสำเร็จรูปชนิดมาตรฐานมีแรงยึดเกาะสูง ยึดเกาะได้ดีบนผิวคอนกรีต ผลิตจากซีเมนต์ ทรายซิลิก้าและสารโพลิเมอร์คุณภาพสูงทำให้มีแรงยึดเกาะสูง สามารถปูกระเบื้องดูดซึมน้ำ ที่มีขนาดใหญ่ 24”×24” ได้ เช่น กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องดินเผา หินทราย โมเสค ใช้ได้เฉพาะภายในอาคาร

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่ Facebook