ปูนฉาบผิวคอนกรีต
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 5 ซ่อมโครงสร้าง
ปูนฉาบผิวคอนกรีต 0.3-10 มม.

19 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 3937 ผู้ชม

เฟอร์โรเซ็ม 521 ปูนฉาบบางสำเร็จรูป ใช้ตกแต่งผิวคอนกรีต เพื่อลบรูพรุน หรือรอยตะเข็บแยก ความหนาในการฉาบตั้งแต่ 0.3-10 มม. ฉาบง่ายแรงยึดเกาะสูงให้ผิวทรายละเอียดมาก เมื่อแห้ง

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่ Facebook ข้อมูลความปลอดภัยแชร์แชร์ไปที่Facebook