ปูนอุดนํ้ารั่ว Waterplug วอเตอร์ปลั๊ก
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 5 ซ่อมโครงสร้าง
ปูนอุดนํ้ารั่วแข็งตัวทันที

29 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 4496 ผู้ชม

เฟอร์โรปลั๊ก 519 ปูนอุดน้ำรั่วแข็งตัวเร็วเมื่อสัมผัสน้ำ ผลิตจากซีเมนต์ ทรายและเคมีเร่งการก่อตัวเพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษในการหยุดน้ำรั่ว ภายใน 30-60 วินาที เมื่อแห้งไม่หดตัว และมีแรงยึดเกาะสูงบนคอนกรีต เหมาะสำหรับอุดสวนน้ำรั่ว บริเวณสระน้ำห้องใต้ดิน และถังเก็บน้ำ

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่ Facebook