ปูนซ่อมโครงสร้างผสมไมโครไฟเบอร์ Repair Mortar
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 5 ซ่อมโครงสร้าง
ปูนซ่อมโครงสร้างผสมไมโครไฟเบอร์

14 กุมภาพันธ์ 2017

ผู้ชม 932 ผู้ชม

เฟอร์โรเซ็ม 517 มอร์ตาร์มวลเบาสำหรับฉาบซ่อมโครงสร้างคอนกรีตแนวเหนือศรีษะที่สึกกร่อนเป็น โพรง จากการจี้เขย่าคอนกรีตไม่ทั่วถึง ผลิตจากซีเมนต์โพลิเมอร์และสารเติมแต่งให้มีความชันและเบา เพื่อให้ฉาบซ่อมท้องพื้นหรือคานคอนกรีตได้ง่ายไม่ร่วงหล่นเหมือนมอร์ตาร์ ซ่อมโครงสร้างทั่วไป

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่ Facebook