ปูนเกร๊าท์ นอนชริ้งเกร๊าท์ Non Shrink Grout กำลังอัดสูง
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 5 ซ่อมโครงสร้าง
ปูนนอนชริ้งค์เกร๊าท์ชนิดค่ารับนํ้าหนักสูง

28 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 6858 ผู้ชม

เฟอร์โรเซ็ม 511 เอชพี มอร์ตาร์เกร๊าท์ชนิดประสิทธิภาพสูงออกแบบเป็นพิเศษให้มีค่ารับน้ำหนักสูงมากที่ 24 ชั่วโมง และเป็นชนิดเหลว ไหลตัวดีเยี่ยม (Fluid consistency) เหมาะสำหรับเทเติมช่องว่าง ระหว่างพื้นคอนกรีตกับเพลทเหล็กของงานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต และเมื่อแห้งไม่หดตัวประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ผงแร่ธรรมชาติและเคมีภัณฑ์ป้องกันการหดตัว มีประสิทธิภาพไหลตัวดีเยี่ยมโดยไม่สูญเสียคุณสมบัติ ของการรับน้ำหนัก

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่ Facebook ข้อมูลความปลอดภัยแชร์แชร์ไปที่Facebook