ปูนซ่อมเอนกประสงค์
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 5 ซ่อมโครงสร้าง
ปูนซ่อมเอนกประสงค์

28 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 6077 ผู้ชม

เฟอร์โรเซ็ม 507 ปูนซ่อมโครงสร้างชนิดทั่วไป สำหรับฉาบแต่งซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต มีแรงยึดเกาะและค่ารับน้ำหนักปานกลาง เหนียวนุ่ม ไม่ไหลตัวฉาบตกแต่งได้ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ เหมาะสำหรับงานซ่อม คาน เสา ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่ Facebook ข้อมูลความปลอดภัยแชร์แชร์ไปที่Facebook