ปูนเกร๊าท์ +ปูนนอนชริ้งเกร๊าท์ ปูนเกร๊าท์ คือ ปูนเกร๊าท์ราคา ปูนเกร๊าท์701 +non +shrinl +grout ปูนนอนชิ้ง +ปูนเกร๊าท์ ปูนซ่อมโครงสร้าง
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 5 ซ่อมโครงสร้าง
ปูนนอนชริ้งค์เกร๊าท์ชนิดทั่วไป

16 มกราคม 2564

ผู้ชม 19361 ผู้ชม

เฟอร์โรเซ็ม 500 จีพี มอร์ตาร์เกร๊าท์ชนิดทั่วไป เป็นชนิดเหลวจัด (Fluid consistency) เหมาะสำหรับเทเติมช่องว่างขนาด 10-50 มม. ระหว่างพื้นคอนกรีตกับเพลทเหล็กของงานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตและเมื่อแห้งไม่หดตัวประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ผงแร่ธรรมชาติและเคมีภัณฑ์ป้องกันการหดตัวชนิดใหม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน (Green superplasticizer) มีประสิทธิภาพไหลตัวดีเยี่ยมโดยไม่สูญเสียคุณสมบัติของการรับน้ำหนัก

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่ Facebook ข้อมูลความปลอดภัยแชร์แชร์ไปที่Facebook