กันซึมตกผลึก กันซึมคริสตัลไลน์
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 4 วัสดุกันซึม
ซีเมนต์กันซึมตกผลึก 2 องค์ประกอบ

29 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 7176 ผู้ชม

เฟอร์โรเฟล็กซ์ 423 วัสดุกันซึมชนิดซีเมนต์ตกผลึก และยืดหยุ่น มีส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ ผงแร่ และเคมีภัณฑ์ที่ปฏิกิริยาต่อแคลเซียมไฮดร็อกไซด์และกลายเป็นผลึกในรูพรุน คอนกรีตสามารถป้องกันน้ำรั่วซึมได้ในระยะยาวจากการทำปฏิกิริยาตกผลึกต่อ เนื่อง (crystalising effect) และยังมีคุณสมบัติยืดหยุ่นเล็กน้อยสามารถเคลือบรอยแตกลายงาขนาดเล็ก (hair line Crack) ของผิวคอนกรีตได้อย่างดี จึงคุณสมบัติโดดเด่น ต้านทานแรงดันน้ำได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ (Negative side)

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่ Facebook ข้อมูลความปลอดภัยแชร์แชร์ไปที่Facebook