เฟอร์โรกรีต 218/1400
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 2 มอร์ตาร์งานพื้น
มอร์ตาร์มวลเบาเทปรับสโลปดาดฟ้า ความหนา 10-50 มม.

21 ธันวาคม 2017

ผู้ชม 598 ผู้ชม

เฟอร์โรกรีต 218/1400</strong></span> มอร์ตาร์เซรามิคมวลเบาและเป็นฉนวนกันความร้อนมีส่วนผสมของเม็ดมวลเบาโฟมแก้ว (Expanded foam glass granule) และโพลีเมอร์ลาเท็กซ์เทคโนโลยีและสารแต่งเติมพิเศษแรงยึดเกาะสูงพร้อมเส้นใยไฟเบอร์ลดการแตกร้าวและช่วยป้องกันการหดตัวเหมาะสำหรับเป็นมอร์ตาร์เทปรับความลาดเอียง (Slope) ที่ความหนา 10-50 มม. ของพื้นดาดฟ้าเท่าที่มีหลุมน้ำขังมากและการระบายน้ำไม่ดีพอก่อนติดตั้งระบบกันซึมทั่วไป เช่น กันซึมอะคริลิค, โพลียูรีเทน, บิทูเมน และแผ่นยางเป่าไฟ ตลอดจนการปรับปรุงพื้นท็อปปิ้งภายในอาคาร ฯลฯ</span></p>

</a></a></p>

 ;</p>

</p>

 ;</p>