ฟลอฮาร์ดเดนเนอร์ ฟลอฮาร์ด ปูนฟลอฮาร์ด Floor hardener
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 2 มอร์ตาร์งานพื้น
วัสดุขัดมันผิวแกร่งทนการขูดลากสำหรับพื้นโรงงาน

16 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 5416 ผู้ชม

เฟอร์โรกรีต เอ็นเอ็ม 212 วัสดุขัดมันผิวแกร่ง ทนการเสียดสี ขูดลากสำหรับพื้นคลังเก็บสินค้า พื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการทนการเสียดสีหนักผลิตจากส่วนผสมของมอร์ตาร์ พิเศษผงโลหะไร้สนิมและเคมีภัณฑ์ เพื่อเป็นผงโรยบนหน้าคอนกรีตสดเพิ่มความแข็งแกร่ง ใช้เฉพาะพื้นภายในอาคารเท่านั้น INTRODUCTION เฟอร์โรกรีต เอ็นเอ็ม 212 เป็น ผลิตภัณฑ์วัสดุขัดมันผิวแกร่ง สำหรับพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Development Agency-NSTDA) จากการที่ประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนการค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการนำเข้า

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่ Facebook