เฟอร์โรฟอร์ม 122
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 1 น้ำยาผสมคอนกรีต
นํ้ายาทาแบบอิฐมวลเบาชนิดนํ้ามัน

16 กันยายน 2016

ผู้ชม 633 ผู้ชม

เฟอร์โรฟอร์ม 122 น้ำยาทาแบบชนิดพาราฟินแวกซ์ ผลิตจากสารพาราฟินและเคมีภัณฑ์ไม่เป็นพิษ เพื่อให้เป็นน้ำยาทาแบบคุณภาพสูง เมื่อแห้งจะมีสภาพเป็นฟิล์มขาวทนต่อการชะล้างของน้ำฝนได้ดีกว่าน้ำยาทาแบบ ชนิด น้ำมันและช่วยให้ถอดแบบง่ายเหมาะสำหรับงานหล่อคอนกรีตที่ต้องการความปราณี ตสูงไม่ก่อให้เกิดคราบเหลืองเหมือนสูตรน้ำมัน

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่ Facebook