เฟอร์โรพรู้ฟ 117
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 1 น้ำยาผสมคอนกรีต
นํ้ายาผสมคอนกรีตกันซึม

16 กันยายน 2016

ผู้ชม 728 ผู้ชม

เฟอร์โรพรู้ฟ 117 น้ำยากันซึมผสมคอนกรีตและปูนทราย เพื่อเพิ่มความทึบของเนื้อคอนกรีตด้วยกระบวนการทางเคมี กักและกระจายฟองอากาศให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมทึบแน่น น้ำซึมผ่านได้ยากเหมาะสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการกันซึมโครงสร้างคอนกรีตที่ สัมผัสน้ำหรือความชื้นตลอด

ข้อมูลสินค้าแชร์แชร์ไปที่ Facebook