เฟอร์โรพลาสท์ 115
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 1 น้ำยาผสมคอนกรีต
นํ้ายาเร่งคอนกรีต

16 กันยายน 2016

ผู้ชม 762 ผู้ชม

เฟอร์โรพลาสท์ 115 น้ำยาผสมคอนกรีตเร่งค่ารับน้ำหนักของคอนกรีตในระยะต้น (Concrete Superplasticizer) ผลิตจากสารเคมีลดปริมาณน้ำที่ผสมคอนกรีตประเภทโซเดียม แนพพาลีน (Sodium Napthalene) ปราศจากคลอไรด์ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเป็นสนิมของเหล็กเสริมคอนกรีต เหมาะสำหรับใช้ผสมในคอนกรีตที่ต้องการเพิ่มการไหลตัวให้สูงขึ้น (High flowability) และต้องการพัฒนาค่ารับน้ำหนักที่ 19-24 ชั่วโมงแรก

ข้อมูลสินค้าแชร์แชร์ไปที่ Facebook