น้ำยาประสานคอนกรีต Bonding Agent
หมวดหมู่สินค้า: FAMILY 1 น้ำยาผสมคอนกรีต
ลาเท็กซ์ประสานคอนกรีต สำหรับภายในอาคาร

29 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 6524 ผู้ชม

เฟอร์โรบอนด์ 101 ลาเท็กซ์ประสานคอนกรีตสูตรน้ำ ชนิดไวนิลอะซิเตทโคโพลิเมอร์ (Vinyl acetate copolymer) ใช้ประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่หรือปูนฉาบเก่ากับใหม่ใช้ผสมกับ น้ำและปูนทรายทาด้วยแปรงสลัดน้ำเป็นชั้นประสานก่อนเทคอนกรีตทับหน้าบนพื้น คอนกรีตเดิมออกแบบโดยเฉพาะใช้ภายในอาคารในบริเวณแห้งไม่สัมผัสน้ำหรือความ ชื้นเท่านั้น เช่น ประสานพื้นท็อปปิ้งภายในบ้านคอนโดมิเนียมหรือผสมปูนซีเมนต์ในงานสลัดดอกก่อน ฉาบผนังภายในอาคาร

ข้อมูลเทคนิคแชร์แชร์ไปที่Facebook ข้อมูลความปลอดภัยแชร์แชร์ไปที่Facebook