ดูบทความกลุ่มปูนยืดหยุ่น

กลุ่มปูนยืดหยุ่น

หมวดหมู่: สินค้าแนะนำ

 

 ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่น 2 องค์ประกอบ

 เฟอร์โรเฟล็กซ์ 411

 

 

 

 ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่นสูง 2 องค์ประกอบ

 เฟอร์โรลาสติค 412

 

 

 

 ซีเมนต์กันซึมตกผลึก 2 องค์ประกอบ

 เฟอร์โรเฟล็กซ์ 423

 

   

27 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 4463 ครั้ง